Global från första stund (Article in Swedish)

1547561331365-cockpit-1140x500_2

Recent Web Manuals Posts

Global från första stund (Article in Swedish)

Med en global affär från dag ett har Web Manuals byggt en skalbar organisation med fokus på snabb och lönsam tillväxt. Men att ständigt tänja gränserna kräver en starkare finansiering än vad banken kan erbjuda ett ungt bolag. Samarbetet med EKN har möjliggjort fortsatt expansion.

Många av de produkter och lösningar som tas fram i dag har potential att slå igenom på en global skala direkt tack vare digitaliseringen. I Malmö finns företaget Web Manuals som har tagit fram ett digitalt verktyg för hantering av manualer för flygbolag. Kunderna går från att jobba med checklistor på fysiska papper till att alla manualer finns tillgängliga i en ipad som också kan synka med gällande regelverk.

 – Vi höjer våra mål hela tiden och vill växa med minst 50 procent varje år. Det gör att vi hela tiden måste hålla koll på kassaflödet. Stora delar av våra intäkter kommer också klumpvis i slutet av året i form av abonnemangsavgifter för nästkommande år. För att kunna växa i den takt vi vill har samarbetet med EKN varit avgörande, säger Martin Lidgard, vd på Web Manuals.

Delar risken

För att Web Manuals ska kunna accelerera i den takt de önskar har de proaktivt jobbat med att inkludera både sin bank och EKN för att hitta lösningar som matchar bolagets ambitioner. Genom att EKN då kunnat gå in och ta en del av bankens risk har låneutrymmet ökat. Som en direkt följd av det har nyanställningar och deltagande vid mässor kunnat genomföras.

– Vi har startat dotterbolag i USA och Singapore och lyckades med att signa tio nya kunder under vårt första år på den amerikanska marknaden. Under de senaste 18 månaderna dubblerade vi antalet kunder och vi är i dag 33 anställda. Att ha med EKN i ekvationen gör att vi kan nå våra mål, säger Martin Lidgard.

Skalbarhet är nyckeln

För Martin Lidgard bygger den globala expansionen på att man tidigt identifierade en internationell potential men också på att man hela tiden medvetet utvecklade skalbara arbetssätt. Tydliga processer och ansvarsområden har gjort det lätt att rekrytera och snabbt få in ny personal i verksamheten.

– Allt handlar om att vara snabba, accelerera och växa affären kontinuerligt. Våra kunder ser fördelen av digitaliseringen på så sätt att det sänker deras kostnader och förbättrar konkurrensförmågan samtidigt som flygsäkerheten kan utvecklas till absolut toppnivå. Att produkten är bra vittnar också vår extremt höga kundnöjdhet om. Den fortsatta resan kommer att gå snabbt och vårt mål är att med tusen kunder vara standardverktyget i alla världsdelar inom tre år, säger Martin Lidgard.

Läs original artikeln här: https://www.ekn.se/magasin/case/web-manuals/