DI Gasell second year in a row

1547560894839-gasell2

Recent Web Manuals Posts

DI Gasell second year in a row

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen till Gaseller. Vi ser det som vår uppgift att hylla och lyfta fram dessa hjältar runt om i landet och har under hösten gjort det genom att i åtta orter tillägna en galakväll i deras ära.  Gaselltävlingen uppmärksammar de snabbast växande företagen i Sveriges 21 län.

Translation:

Sweden needs growth and Sweden’s entrepreneurs need inspiration, practical knowledge and good role models. Therefore, Dagens industri appoints the fastest growing companies to Gazelles. We see it as our task to celebrate and highlight these heroes around the country and during the fall of 2018 we have done so by acquiring a gala in their honor in eight different places. The gazelle competition draws attention to the fastest growing companies in Sweden’s 21 counties.

http://gasell.di.se/